Bạn Cần Hỗ Trợ Dịch Vụ?
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn“BI Technology Solution sẽ trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông, Công nghệ thông tin có chất lượng cao phục vụ thị trường Doanh nghiệp.  
Sứ mệnh“Thúc đẩy sự phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ truy nhập, giá trị gia tăng trên mạng; tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bằng việc kết nối hạ tầng hiện đại, chất lượng cao, đa dịch vụ trên nền tảng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, mang đến nhiều tiện ích cho phát triển kinh tế xã hội đất nước; mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông và khách hàng”.  tam-nhin